LOGOWANIE DO KONTA ABONENTA (wydruk faktur): ebok.megainternet.pl

 

WYŁĄCZ SZYFROWANIE (celem poprawy parametrów połączenia radiowego)

Poniższa instrukcja dotyczy tylko klientów którzy nie posiadają routera (tj. do komputera dochodzi czarny koncentryczny dokręcany kabel a nie wpinana skrętka LAN). Dotyczy Windows XP - w przypadku korzystania z innego systemu operacyjnego w razie problemów prosimy o kontakt z serwisem.

1. Otwieramy kolejno „Panel sterowania” a w nim „Połączenia sieciowe”

2. W „Połączeniach sieciowych” odnajdujemy ikonę „MEGAINTERNET” (jeżeli tak zostało nazwane nasze połączenie PPPoE) zaznaczamy prawym przyciskiem myszy i w rozwiniętym menu podręcznym wybieramy „Właściwości”

3. W otwartym oknie „Właściwości: MEGAINTERNET” wybieramy zakładkę „Zabezpieczenia” gdzie zaznaczamy „Zaawansowane (ustawienia niestandardowe)” (pojawia się kropka) i naciskamy przycisk „Ustawienia…”

4. W otwartym oknie „Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń” rozwijamy „Szyfrowanie danych”, zaznaczamy „Nie wolno szyfrować …” i naciskamy przycisk OK

5. W otwartym oknie „Właściwości: MEGAINTERNET” wybieramy zakładkę „Sieć” gdzie w „Typie połączenia szerokopasmowego” naciskamy przycisk „Ustawienia”

6. W otwartym oknie „Ustawienia protokołu PPP” powinna być zaznaczona ( z „ptaszkiem”) kratka „Włącz rozszerzenia LCP”. Pozostałe dwie kratki powinny być puste ( bez „ptaszka”). Naciskamy OK  i w oknie „Właściwości: MEGAINTERNET”  ponownie OK

7. Restartujemy komputer

 

WYŁĄCZ PROTOKÓŁ TCP/IP (celem poprawy parametrów połączenia radiowego)

Poniższa instrukcja dotyczy tylko klientów którzy nie posiadają routera (tj. do komputera dochodzi czarny koncentryczny dokręcany kabel a nie wpinana skrętka LAN). Dotyczy Windows XP - w przypadku korzystania z innego systemu operacyjnego w razie problemów prosimy o kontakt z serwisem.

1. Otwieramy kolejno „Panel sterowania” a w nim „Połączenia sieciowe”

2. W „Połączeniach sieciowych” odnajdujemy ikonę „Połączenie sieci bezprzewodowej”, zaznaczamy prawym przyciskiem myszy i w rozwiniętym menu podręcznym wybieramy „Właściwości”

4. W otwartym oknie „Właściwości: Połączenie sieci bezprzewodowej” w zakładce „Ogólne” przewijamy i odznaczamy (brak „ptaszka”) przy „Protokół internetowy (TCP/IP)”, następnie naciskamy przycisk OK

5. Restartujemy komputer

ZABEZPIECZENIA ANTYWIRUSOWE

Polecany przez nas link do ściągania darmowych i sprawdzonych programów antywirusowych (prosimy o pilne zainstalowanie i uruchomienie wybranego programu natychmiast po podłączeniu Państwa do naszej sieci, w przeciwnym wypadku zagrożony może być Państwa komputer)
http://www.internet.zicom.pl/?kat=10&page=download

 

KONFIGURACJA PPPOE
Poniższa instrukcja dotyczy tylko klientów którzy nie posiadają routera (tj. do komputera dochodzi czarny koncentryczny dokręcany kabel a nie wpinana skrętka LAN). Dotyczy użytkowników Windows XP, w przypadku korzystania z innej wersji Windows lub innego programu operacyjnego prosimy o kontakt z serwisem.
http://www.rtvslawek.elektroda.eu/
W pojawiającym się okienku jako nazwę usługodawcy internetowego wpisujemy: MEGAINTERNET, natomiast login i hasło uzyskujemy od Operatora i staramy się nie udostępniać tych informacji nikomu, chyba że chcemy aby ktoś inny korzystał z Internetu na nasz koszt.

 

Podczas wyładowań atmosferycznych prosimy o odłączanie wszelkich przewodów (tj. wypięcie skrętki LAN i zasilania oraz odkręcenie przewodu koncentrycznego) od routerów, ponieważ producent nie udziela gwarancji na wady sprzętu spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi