LOGOWANIE DO PANELU KLIENTA:

PANEL KLIENTA

Tutaj pobierzesz faktury oraz sprawdzisz saldo Twojego konta (dane do logowania znajdują się na fakturze za usługi powyżej formularza płatności):

Jest możliwość otrzymywania faktur również pocztą elektroniczną – w tym celu prosimy o przesłanie swojego adresu mailowego na naszą skrzynkę tj.: boa@megainternet.pl. W treści prosimy o podanie swoich danych zgodnych z zawartą umową bądź ostatnią fakturą. W przypadku braku możliwości wydruku faktur -przesyłamy drogą pocztową druki wpłat na okres najbliższych 24 m-cy.

ZABEZPIECZENIA ANTYWIRUSOWE:
Polecany przez nas link do ściągania darmowych i sprawdzonych programów antywirusowych (prosimy o zainstalowanie i uruchomienie wybranego programu natychmiast po podłączeniu Państwa do sieci Internet, w przeciwnym wypadku zagrożony może być Państwa komputer) – https://www.avast.com/pl-pl/index

WYŁADOWANIA ATMOSFERYCZNE:
Podczas wyładowań atmosferycznych prosimy o odłączanie wszystkich przewodów od urządzeń WiFi, ponieważ producent nie udziela gwarancji na wady sprzętu spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi.