LOGOWANIE DO PANELU KLIENTA:

PANEL KLIENTA

Tutaj pobierzesz faktury oraz sprawdzisz saldo Twojego konta (dane do logowania znajdują się na fakturze za usługi powyżej formularza płatności):

Jest możliwość otrzymywania faktur również pocztą elektroniczną – w tym celu prosimy o przesłanie swojego adresu mailowego na naszą skrzynkę tj.: boa@megainternet.pl. W treści prosimy o podanie swoich danych zgodnych z zawartą umową bądź ostatnią fakturą. W przypadku braku możliwości wydruku faktur -przesyłamy drogą pocztową druki wpłat na okres najbliższych 24 m-cy.